Logo

Hero tag line!

Om Mind Mover

Jamil på skole

Mind Mover

Om Mind Mover

Mind Mover er en innovativ socialansvarlig organisation, der udvikler og faciliterer aktiviteter og forløb, der har til formål at fremme unges refleksionsevner og handlekompetencer både i en privat samt uddannelsesmæssig kontekst.

Kendetegnet for vores arbejde i Mind Mover er vores evne til at møde de unge i øjenhøjde. Dette ved bl.a. at dele åbent ud af vores personlige erfaringer og udfordringer, samt ved at skabe meningsfulde og konstruktive dialoger.

Mind Mover arbejder helhedsorienteret, hvorfor vi også har aktiviteter, der inviterer fagpersoner samt forældre til at deltage. Dette for at klæde dem på til at støtte op om de unge, således sikrer vi, at indsatsen forankres hos den enkelte unge.

Mind Mover har særligt fokus på at støtte og imødekomme unge med forskellige behov. Dette ved at iværksætte forskelligt skræddersyede forløb, der både er tilrettelagt den enkelte samt for mindre og større grupper. Forløbene er direkte målrettet de unge, med de overordnede fokusområder om sikret gennemførsel, herunder omvalg af uddannelsesretning, de unges trivsel på uddannelsesinstitutionerne samt i praktikken og overgangen fra både grundforløbet til hovedforløbet samt uddannelse til beskæftigelse.

I Mind Mover arbejder vi hen imod målet om bæredygtige uddannelser, hvorfor flere af aktiviteterne også indebærer repræsentation af flere fordelsuddannelser, så unge uddanner sig til beskæftigelse fremfor arbejdsløshed.

Vi ønsker at hjælpe de unge med at reflektere over egne historier og livsforløb på en måde, der skaber grobund for positiv forandring. Vi vil gerne finde de små succeshistorier og lade dem være omdrejningspunktet. Vi lader os i denne sammenhæng inspirere af den narrative tilgang og teorier om anerkendelse.

Målgruppen hos Mind Mover er unge, deres forældre og fagpersoner. Derudover henvender vores forløb sig til både erhvervsskoler, gymnasier, private dagbehandlingsskoler, specialskoler, jobcentre, FGU, STU, efterskoler, folkeskoler, bosteder, ungdomsfængsler m.fl.

Reference-listen tæller blandt andet: Region Hovedstaden, Copenhagen Skills, Skills Danmark, Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier, NEXT, U/Nord, SOSU H, Efterskoleforeningen, Københavns Kommune, Gladsaxe Kommune, Ringsted Kommune, Fredensborg Kommune, Ballerup Kommune, SSP Herlev, Styrelsen for international rekruttering og integration, HK Danmark, SSP København, BIF København, UU København samt alle private dagtilbudsskoler i Københavns Kommune.

ProjektbeskrivelseKommunikationsstrategi