Logo

Erhvervskaravanen

KORT FORTALT

Hvad er Erhvervskaravanen?

Erhvervskaravanen har til formål at øge antal optagede på erhvervsuddannelserne. Vi arbejder på at gøre uddannelserne attraktive for udskolingselever i folkeskoler, friskoler, efterskoler mv. gennem vores besøg. Karavanen skaber større indsigt i de mange muligheder, der følger med en erhvervsuddannelse. Eleverne præsenteres for forskellige personlige fortællinger fortalt af unge faglærte, hvorefter de får lov til at afprøve fagene i praksis.

KORT FORTALT

Hvad sker der på karavanen?

Karavanebesøget opdeles i tre overordnede faser:

Fase 1 starter med en præsentation af dagens program og formål samt en præsentation af vores samarbejdspartnere. Efterfølgende kommer Den Personlige Fortælling om valgproces, uddannelses- og karriereveje samt et oplæg om EUD/EUX og videreuddannelse.

Fase 2 Her besøger deltagerne forskellige værksteder, hvor de afprøver de fastsatte fag for karavanen, faciliteret af faglærte (uddannelsesambassadører). Alle deltagere besøger to forskellige værksteder af 45 minutters varighed pr. værksted. Her kan de f.eks. lave deres eget spækbræt i tømrerværkstedet, sammensætte en menu i kokkeværkstedet. eller lave en bordskåner helt fra bunden i murerværkstedet.

Fase 3 har fokus på deltagernes refleksioner og tager udgangspunkt i uddannelsesambassadørers personlige fortællinger med fokus på deres uddannelsesvalg. Herefter vil "Den Gode Dialog" faciliteres af dialogskaberne, hvor dialogerne tager udgangspunkt i de forskellige indtryk og refleksioner deltagerne har fået gennem dagen.

KORT FORTALT

Hvor foregår Erhvervskaravanen?

Erhvervskaravanen kan bestilles så vi kommer ud og besøg jer på jeres skole, institution eller lignende. Som alternativ hertil står Mind Mover også klar til at arrangere en messe, f.eks. i den lokale hal, hvor skolerne i og omkring byen er velkomne.

Vi har i Mind Mover haft stor succes med at afholde karavanen sidst på eftermiddagen, hvilket har givet mulighed for, at forældre kan deltage sammen med deres børn i udskolingen. Vi ved fra erfaring, at forældres vejledning ofte er en signifikant faktor i unges valg af ungdomsuddannelse, hvorfor inddragelsen af forældrene i denne proces er essentiel. Hertil har karavanen til formål at gøre forældre bevidste om de mange karriere- og uddannelsesmuligheder, der følger med en erhvervsuddannelse.

Hertil har vi ligeledes haft rigtig gode oplevelser med at udarbejde invitationer og andet materiale oversat til forskellige sprog, så det ligeledes bliver forståeligt og virker indbydende for ikke-dansktalende forældre.