Logo

Den Gode Dialog

Den Gode Dialog

Den Gode Dialog skal være med til at fremme forståelsen for forskelligheder, respekt for hinandens holdninger, og gå et spadestik dybere ind i svære emner. Den Gode Dialog har derfor de unge i centrum. Formålet med den gode dialog er, at de dialogskabere, der afholder aktiviteten, er med til at styrke de unges evne til at udtrykke sig om valg, handlinger og værdier.

Dialogøvelserne er med til at skabe rum for forskelligheder og give de unge en stemme. Målet er, at de unge åbner op overfor hinanden og italesætter svære emner som de finder relevante at diskutere.

Den Gode Dialog tager udgangspunkt i uddannelsesrelevante og personlige emner som f.eks.: fordomme, succes, uddannelsesliv, gode og dårlige fællesskaber, ensomhed og identitet. Ligeledes kan et tema med fordel være ‘Den Gode Refleksion’, hvor de deltagende unge vil opnå en større indsigt i, hvad det reelt vil sige at reflektere og samtidig blive mere bevidste om egne tanker og handlinger. Hertil er målet at fremme de unges måde at anvende deres refleksioner på som et redskab til at øge deres handlekompetencer, og gøre dem i stand til at træffe sunde og velovervejede valg fremover.

Dialogskaberne er uddannet i at anvende forskellige icebreaker- og dialogøvelser, der sikrer, at alle deltagere aktiveres og på forskellige måder bliver hørt. Øvelserne skræddersyes og tilpasses de unges ønsker og behov.

Hertil anbefaler vi, at dialogskaberne kommer ud til den samme gruppe af unge minimum tre gange, da det er med til at skabe gode relationer mellem de unge og dialogskaberne, og dermed dybere dialoger.

Er din skole eller organisation interesseret i Den Gode Dialog?

Kontakt os her