Logo

Beskæftigelsesrettede aktiviteter

Nedenstående kan anvendes i vejledningen om erhvervsuddannelserne

Interview med en faglært

Vores koncept 'Interview med en faglært' er skræddersyet til at besøge skoler og oplyse unge om erhvervsuddannelser på en unik og interaktiv måde. Uddannelsesambassadørerne, der er unge faglærte inden for forskellige erhvervsuddannelser, præsenterer ikke blot deres fag gennem en unik hands-on oplevelse, men deler også deres personlige rejse, valg og udfordringer med eleverne på en måde og i et sprog, som eleverne kan identificere sig med.

Læs mere

Erhvervskaravanen

Erhvervskaravanen har til formål at øge antallet af optagede på erhvervsuddannelserne. På karavanen besøger Mind Movers uddannelsesambassadører landets folkeskoler, friskoler, efterskoler m.m. hvor de fortæller deres egen personlige fortælling til udskolingseleverne. Derudover får eleverne også lov til at prøve kræfter med en række fag.

Læs mere

Afklarings- og fastholdelsesforløb

Der er i regeringsgrundlaget opstillet en målsætning om, at 90 procent af alle 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse inden 2030. Hertil er frafaldet, særligt på erhvervsuddannelserne, en væsentlig barriere. Vores Afklarings-og Fastholdelsesforløb fungerer som et initiativ til at skabe en reduktion i antallet af unge, der frafalder deres uddannelse. Mind Mover har i de forgangne år haft stor succes med at afvikle afklaring-og fastholdelsesforløb på bl.a. SOSUH og U-Nord. Med disse forløb kommer vi et spadestik dybere i forhold til de faktorer, som muligvis forhindrer specifikke unge i at færdiggøre en uddannelse eller komme i arbejde. Hertil vil vi i samarbejde med jer, sammensætte et forløb til gavn for både de unge og jer som institution.

Læs mere

Refleksion undervejs er vigtig

For mange unge kan arbejdet med refleksion om egne kompetencer og interesser være nyt, og noget de skal øve sig på. Det vil være nødvendigt at understøtte denne refleksion. Ved at eleven forholder sig aktivt til vejledningsaktiviteten både før, under og efter, kan eleven få et større udbytte af vejledningsaktiviteten. Derfor er alle Mind Movers aktiviteter og forløb bygget op omkring disse tre faser.

awdawd

Har du en god ide?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har en god idé eller vil høre mere om vores arbejde

Kontakt os