Logo

Coaching- og mentorforløb

Jamil på skole

Coaching- og mentorforløb

Mind Mover tilbyder mentorforløb skræddersyet efter den enkeltes ønsker, behov og ressourcer. Coaching er et fantastisk redskab som i sin enkelthed tager udgangspunkt i samtaler, hvor den enkelte unge er i centrum. Det er den enkelte unge, der er ekspert i eget liv, hvorfor svarene de ønsker at finde, skal findes inde i dem selv. Hertil vil vi guide og vise vej, så den enkelte unge bliver i stand til at se mulighederne fremfor begrænsninger.

Vores rolle er, gennem videreformidling af diverse redskaber og metoder, at sætte refleksioner i gang hos den enkelte unge, som baner vej for positiv forandring. Vi arbejder ud fra en narrativ tilgang, med fokus på at finde de små succeshistorier og gøre dem til omdrejningspunktet for den unges liv.

Fælles for Mind Movers mentorer er, at de alle arbejder ud fra en anerkendende tilgang. I samtalerne med den enkelte unge er det en gennemgående rød tråd, at mentoren hjælper de unge med at finde frem til de positive selvfortællinger og hjælper med at udvikle disse.

Derudover vil mentorforløbet være helhedsorienteret. Dvs., at der fokuseres på de redskaber, der er vigtige i forhold til at skabe overblik over den enkelte unges liv. Dette indebærer bl.a. hjælp til at passe sin skolegang eller arbejde, redskaber til at styrke sociale kompetencer og indgå i nye fællesskaber.

Vi har erfaring med bl.a. at coache inden for følgende områder:

- Vredeshåndtering

- Uddannelsesvalg

- Styrket selvværd og selvtillid

- Selvdestruktive tanker og handlinger

- At finde frem til ens drømme og mål

- At genfinde motivationen og glæden ved at gå i skole

Forløbets varighed afhænger af omfanget af de udfordringer, der ønskes arbejdet med, hvorfor det er noget vi i fællesskab beslutter. Vi anbefaler dog, at et forløb består af minimum fem mentor-sessioner.